Network Marketing

NETWORK MARKETING är en enkel och beprövad AFFÄRSMODELL där produkter eller tjänster distribueras via ett nät av oberoende återförsäljare.Jämfört med den traditionella handel har NWM bara en mellanled mellan producent och kund. På så sättet minskar man omkostnader och ökar vinster.

Du som återförsäljare får din provision dels på din egen försäljning, dels på ens organisation som man själv har rekryterat och tränat. Det är som din lön för ett utfört arbete.

Vår strategi baseras på utbildning och KOMPETENS. Du får all hjälp som du behöver på vägen. Du väljer själv om du vill jobba deltid eller heltid på sikt.

Det finns möjligheten att jobba även GLOBALT.